O mnie Oferta Moje kwalifikacje Media Cennik Kodeks Kontakt Pomoc online
 
Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM

www.psychologprzelom.pl/test_MMPI.php

W opiniowaniu psychologicznym i diagnozie psychologicznej stosujemy Standardy Diagnozy Psychologicznej uchwalone przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dn. 21.06.2014 r.


Anna Miżowska - ZnanyLekarz.pl

Psycholog i psychoterapeuta


"Nie ma problemów nieistotnych, nie ma też takich,
których nie dałoby się rozwiązać".


W jakiej sytuacji zwrócić się do psychologa?

Człowiek z natury wyposażony jest w cały repertuar sposobów radzenia sobie z problemami i zazwyczaj odnosi sukces.

Czasem jednak istnieje potrzeba pomocy kogoś innego - porady, konsultacji, terapii, diagnozy.

Jako ludzie borykamy się z zaburzeniami adaptacyjnymi, depresją, dystymią, nerwicami, stanami lękowymi, paniką, przeróżnymi fobiami (agorafobią, klaustrofobią, arachnofobią, tokofobią, kancerofobią, emetofobią itd.), fobią społeczną, stratą, rozwodem czy śmiercią kogoś bliskiego. Dotykają nas także uzależnienia (internet, używki, zakupoholizm, tanoreksja, hazard itd), kompleksy, dysmorfofobia, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, pregoreksja, bigreksja, ortoreksja, kompulsywne objadanie się), problemy małżeńskie i w związkach, trudności w szkole, kłopoty dotyczące spraw seksualności i wielu innych aspektów życia.

Psycholog i psychoterapeuta w swojej pracy spotyka się z takimi zjawiskami każdego dnia. Nie jest to jednak tylko specjalista "od problemów", ale także ekspert od pomocy w ich rozwiązywaniu.

Przy przeprowadzeniu odpowiednich psychotestów może pomóc w wyborze szkoły, zawodu, a także w określeniu i "odkryciu" mocnych stron zgłaszającej się osoby. Czasami udziela wsparcia w opisaniu istniejących deficytów, co służy wprowadzeniu odpowiednich działań kompensacyjnych i znalezieniu odpowiednich metod radzenia sobie mimo ich istnienia.

Skrótowy przebieg oddziaływań:

Opis deficytów/Diagnoza/Nazwanie problemu wprost -------Proces terapeutyczny/Proces kompensacyjny/Proces podtrzymujący----Wyeliminowanie deficytu/Redukcja deficytu/Zatrzymanie pogłębienia deficytu

Deficyty często ulegają całkowitemu wyleczeniu. Niekiedy zminimalizowaniu. Zawsze jednak należy podnosić komfort życia gdyż jest to zadanie rozwojowe człowieka oraz jego prawo.Poradnia psychologiczna

W gabinecie Przełom znajdziecie Państwo kompleksową pomoc terapeutyczną dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Oferta obejmuje również badania psychologiczne dla kierowców i osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Poradnia psychologiczna Przełom w Łodzi to miejsce, w którym każda osoba zmagająca się z trudnoťciami życiowymi znajdzie wsparcie, zrozumienie i możliwoťć rozwiązania swych problemów w atmosferze wzajemnej akceptacji. Spotkania z terapeutą pomagają lepiej zrozumieć przyczyny dyskomfortu i złego samopoczucia.

Ważne informacje dla osób odwiedzających stronę i chcących skorzystać z pomocy gabinetu w Łodzi:

1. Wyróżnia się trzy zawody, często ze sobą mylone. Najogólniej:

Psycholog to osoba, która zajmuje się pomocą psychologiczną, czyli oddziaływaniem na drugiego człowieka, za jego zgodą, zgodnie potwierdzonymi teoriami naukowymi, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych testów (rzetelnych, trafnych, z normami dla danej populacji). Aby stosować takie techniki wymagany jest dyplom ukończenia studiów psychologicznych i tytuł. Osoba z wiedza i wykształceniem może także stosować różne metody relaksacyjne oraz wydawać stosowne opinie (po zdobyciu uprawnień) np. badać kierowców zawodowych, wydawać zezwolenia na posiadanie broni, dopuszczać do wykonywania zawodu przez sędziów, prokuratorów, kuratorów, strażników miejskich, prowadzić badania psychologiczne i psychotesty kierowców, itp.

Psychoterapeuta to zawód, co do którego w Polsce brak regulacji prawnych. Ustawy są w trakcie tworzenia. Zajmuje się charakterystyczną odmianą terapii jako formy leczenia. Nie ma on nic wspólnego z medycyną niekonwencjonalną czy parapsychologią. Oparta jest na oddziaływaniu na człowieka zgodnie z potwierdzonymi badaniami naukowymi metodami leczenia. Zawód ten może wykonywać osoba, która ukończyła studia kiedunkowe, medycynę, pedagogikę lub inne i podjęła stosowne szkolenia (rekomendowane przez różne stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów). Każdy specjalista powinien odbyć staż kliniczny, odpowiednią ilość superwizji oraz terapię własną.

Psychiatra to osoba, która skończyła studia medyczne i zrobiła specjalizację z psychiatrii. Zajmuje się leczeniem farmakologicznym (leczenie lekami).

2. Posiadam uprawnienia, wiedzę i wykształcenie do zawodu psychologa i psychoterapeuty (osoby zainteresowane kontaktem z psychiatrą powinny szukać pomocy w innym gabinecie).

3. Zawsze z zaangażowaniem podchodzę do wykonywania swojej pracy i kontaktu z drugim człowiekiem. Natomiast efekt oddziaływań, wymaga obustronnej współpracy. Pierwsze spotkanie, w przypadku osób chcących podjąć regularne leczenie, należy traktować jako sprawdzenie czy jest to właściwe miejsce dla danej osoby i jej problemów.
.
4. Nie mam obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, jedynie mogę na własny użytek prowadzić tzw. zapiski terapeutyczne. Jeśli ktoś życzy sobie prowadzenia takiej dokumentacji należy zgłosić ten fakt na pierwszym spotkaniu.

5. Prowadzoną psychoterapię superwizuję.

6. Zgodnie z zaleceniami dbam o ciągłe podnoszenie kwalifikacji i zapoznaję się z najnowszymi wynikami badań z zakresu moich zainteresowań oraz prowadzonej praktyki.

7. Gabinet jest działalnością legalną i wystawiam rachunki (paragony lub na życzenia rachunki imienne).

8. Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa.

9. Jest możliwość wystawienia opinii po uprzedniej konsultacji i najczęściej badaniach, ewentualnie wywiadzie. Zawsze zachowuję wersję tej opinii dla siebie oraz dokumenty na podstawie, których ona powstała. Nigdy nie wystawiam opinii bez zobaczenia osoby.

Najczęściej opiniuję w sprawach: wypadków, przed operacjami (leczenie otyłości, zmiana płci), przy przyjmowaniu do szkół baletowych, wystąpień publicznych, dojrzałości szkolnej, indywidualnego toku nauczania, preferencji zawodowych i szkolnych, trudności szkolnych, relacji rodzinnych i wielu innych. Zawsze należy przedstawić cel wydania opinii.

10. W uzasadnionych przypadkach możliwe są wizyty domowe.

11. Przeprowadzam badania psychologiczne na broń i inne zawody zgodnie z ustawą.

12. Każdą sprawą zajmuję się osobiście.

13. Zawsze indywidualnie planuję przebieg badań czy leczenia uwzględniając to, że każda osoba i sytuacja jest inna.

14. Posiadam szeroki wybór testów dla różnych grup wiekowych i na bieżąco poszerzam swoją testotekę o najnowsze pozycje normalizowane w Polsce. Jeśli jakiegoś badania nie ma w mojej ofercie proszę pytać (być może nie został jeszcze umieszczony na stronie).

15. Wiedzę o stosowaniu i interpretacji testów zdobywam nie tylko z załączonych instrukcji, ale także z konferencji naukowych i szkoleń organizowanych m.in. w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.br />
16. Współpracuję z mediami udzielając opinii eksperckich i dzieląc się przemyśleniami dotyczącymi natury człowieka i zjawisk społecznych.

17. Posiadam w gabinecie odrębny segregator z dokumentami potwierdzającymi moje kwalifikacje.

18. Przestrzegam kodeksu etycznego PTP i PTPSR oraz PTPT.

19. Istnieje możliwość kontaktu i współpracy online (telefon, Skype,GG, e-mail).

20. W przypadku wątpliwości proszę pytać. Jeśli nie będę potrafiła pomóc osobiście ? zasugeruje kierunek działania zgodnie z moją aktualna wiedzą.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty u psychologa lub psychoterpeuty?

Pierwsza wizyta bywa czasem bardzo stresującym wydarzeniem. Może wzbudzać lęk oraz inne stany emocjonalne (wstyd, zażenowanie, złość). Często także osoby, które doświadczyły wielu wizyt u specjalistów mogą odczuwać dyskomfort. Część osób nadal traktuje taką formę pomocy jako oznakę słabości, a nie jako sposób konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami, jednak grono ludzi dostrzegających w tym możliwość wspierania swojego rozwoju rośnie z roku na rok. Jeśli obawiamy się, że na spotkaniu nie będzie wątków do rozmowy warto wypunktować sobie tematy, które chcemy poruszyć. Warto też pamiętać, że nie musimy odpowiadać na każde pytanie, nawet psycholog nie musi wiedzieć o nas wszystkiego. Możemy także przyjść bez przygotowania i odpowiadać na zadawane pytania lub nadawać rozmowie preferowany kierunek zgodnie z potrzebą. Jeszcze inną możliwością jest przysłanie maila z opisem sytuacji przed spotkaniem w gabinecie.

Nowości:

Od stycznia 2009 roku w gabinecie można wykonać badania psychologiczne małych dzieci:

1.  Dla bardzo małych dzieci od 2 miesiąca życia do 3 roku życia możliwe jest wykonanie badania DSR umożliwiającego wczesne wykrycie zaburzeń i opóźnień w rozwoju, można dzięki temu określić kierunek oddziaływań stymulujących lub/i korekcyjnych.
2.  Dla dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi, szczegółowe i wieloobszarowe określenie przyczyn trudności.
3.  Pomoc w wyborze szkoły zgodnej z preferencjami zawodowymi i zdolnościami oraz ilorazem IQ.
Od października 2011 roku możliwe jest wykonanie badań dla osób ubiegający się lub posiadających broń. Przeprowadzam także czynności uprawniające do wykonywania zawodów kuratorów, sędziów, prokuratorów, inspektorów transportu drogowego, osób, obracających lub produkujących materiały wybuchowe, strażników miejskich i inne.

Zapraszam do szczegółowego zapoznania się z moją stroną i oferowaną pomocą psychologa i psychoterapeuty.

Usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne

Przyjmuję zlecenia na usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne (tzw. duże zlecenia) od innych firm i instytucji pod nr telefonu 698 092 159.

Zastrzegam sobie możliwość wykonywana niektórych zleceń przy współpracy z innymi profesjonalistami.

Anna Miżowska


Gabinet psychologiczny

Praktykę prywatną prowadzę od 2007 r. w Łodzi. Zajmuję się całościową pomocą psychologiczną (testy, porady) , psychoterapeutyczną (psychoterapia indywidualną, par, rodzin) oraz psychoedukacyjną.

Współpracuję także z innymi firmami:
 • Gabinetami lekarskimi gdzie zajmuję się doradztwem
 • Firmami, zajmującymi się rekrutacją pracowników na różne stanowiska.
 • Swoje kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego oraz diagnostyki dzieci od 2 miesiąca.
zdobyłam w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Swoje doświadczenia zdobywałam w następujących placówkach:
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Lniana 2 podległa pod szpital im. Babińskiego, gdzie zajmowałam się diagnozą intelektu, MMPI i zaburzeń pamięci, prowadzeniem treningów relaksacyjnych oraz psychoterapii indywidualnej osób dorosłych krótko i długoterminowej oraz poradnictwem w zakresie: depresji, nerwic, fobii, zaburzeń osobowości, uzależnień, zaburzeń adaptacyjnych.
 • MOPiTU Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - gdzie zajmowałam się prowadzeniem terapii indywidualnej z osobami uzależnionymi, prowadzeniem grup terapeutycznych, diagnozą osobowości (MMPI, testy projekcyjne) opracowywaniem indywidualnych programów terapeutycznych oraz prowadzeniem grup arteterapeutycznych (biblioterapii, terapii poprzez sztukę)
 • MSWiA Dzienny Oddział Leczenia Nerwic - przyswajałam mechanizmy prowadzenia grup terapeutycznych opartych na procesie osoby z zaburzeniami nerwicowymi, fobiami, zaburzeniami osobowości i zaburzeniami depresyjnymi oraz grup relaksacyjnych, psychoedukacyjnych, radzenia sobie ze stresem, komunikacji, terapii poprzez sztukę.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi - Poradnia Zdrowia Psychicznego. We współpracy z lekarzem uczestniczyłam w prowadzeniu pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego. Począwszy od etapu diagnozy (diagnozy psychologicznej całościowej - MMPI, WISC) aż do prowadzenia leczenia indywidualnego krótko- i długoterminowo pacjentów ze wszystkimi zaburzeniami natury emocjonalnej, psychoedukacją i poradnictwem dotyczącym: :
  • kwestii rozwodów
  • opieki nad dzieckiem w trakcie dorastania
  • zawodów miłosnych
  • radzenia sobie w pracy mimo zaburzeń emocjonalnych
  • problem zdrad
  • bezrobocie - jak aktywizować się zawodowo?
  • techniki oddechowe.
Od 2007 r. regularnie prowadzę badania psychologiczne, psychotesty oraz psychoterapię z małymi i starszymi dziećmi. Przeszłam liczne szkolenia z tego zakresu (ze specjalistami z zagranicy - Austria, Skandynawia, Irlandia), a także z diagnostyki dzieci i młodzieży:
 • trudności szkolne
 • nadpobudliwość
 • lęk separacyjny
 • zaburzenia snu
 • koszmary senne
 • kompleksy
 • fobia szkolna
 • mutyzm wybiórczy
 • problemy emocjonalne u dzieci z zaburzeniami somatycznymi
 • rozwód
 • śmierć w rodzinie
 • radzenie sobie ze stratą
 • sytuacje urazowe
 • konflikty międzypokoleniowe
Równolegle pracuję z osobami dorosłymi koncentrując się na specyficznych dla nich trudnościach. Pomagam w przypadku nerwic, depresji, uzależnień, zaburzeń odżywiania oraz trudnościach małżeńskich/par i rodzinnych. Zajmuję się psychoterapią indywidualną, a także terapią małżeńską, par i rodzin.

 • w 2010 r. opracowałam warsztat dla specjalistów pod tytułem: "Różne orientacje (kierunki) terapeutyczne - co z nich czerpię", który został zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Smaki języka" Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w czerwcu 2010 r.
 • W 2011 r. opracowałam warsztat pod nazwą "Dyktatura emocji - pokonaj ją długopisem, piórem lub klawiaturą". Opis warsztatu zaprezentowanego na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu "Obudzić klienta - motywowanie do zmiany": "Wzmacnianie poczucia kontroli nad własnym życiem, u osób, dotkniętych zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi czy adaptacyjnymi, może odbywać się dzięki napisaniu bajki o sobie samym, o dostępnym tylko jednostce świecie wewnętrznych przeżyć. Jest to próba uporządkowania własnego wewnętrznego chaosu i nadania mu logicznego ciągu zdarzeń. Warsztat przebiegać będzie na różnych poziomach, tworzonych przez: tło muzyczne, dekoracje, kontakt z uczestnikami, wspomnienia, pisemne tworzenie perypetii zeksternalizowanych i spersonifikowanych bohaterów. Mam nadzieję, że każdy z uczestników dzięki tej metodzie wyjdzie z poczuciem nadziei na rozwiązanie problemów swoich klientów czy własnych trudności. W czasie spotkania przedstawię: zasady dobierania bohaterów do bajki oraz schemat jej pisania. Biorąc udział w warsztacie możesz stworzyć własną bajkę i poczuć jej działanie na sobie"
 • Jestem członkiem Komisji Etycznej PTPSR.
Poczekalnia© Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM Żubardzka 4 , 91-032 Łódź , tel. 698 092 159